APYSwap triển khai Vault cho mạng lưới Binance Smart Chain

Apyswap triển khai vault cho mạng lưới Binance Smart Chain
Apyswap triển khai vault cho mạng lưới Binance Smart Chain

Dự án APYSwap ngày 05/04 thông báo sẽ triển khai Vault cho các token phát hành trên mạng lưới Binance Smart Chain, bao gồm BNB, WBNB, APYS, CAKE, USDT và BUSD.

Apyswap triển khai vault cho mạng lưới Binance Smart Chain
Apyswap triển khai vault cho mạng lưới Binance Smart Chain

Nền tảng DEX APYSwap cho biết đã chính thức hỗ trợ người dùng tham gia lập các Vault cho token đến từ hệ sinh thái Binance Smart Chain. Các token được phép để khóa vào vault gồm BNB, WBNB, APYS, CAKE, USDT và BUSD.

Người sử dụng cũng được quyền lựa chọn 3 khung thời gian khóa, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân.

  • 3 tháng, thưởng 7% giá trị tài sản khóa (28% APY)
  • 5 tháng, thưởng 15% giá trị tài sản khóa (36% APY)
  • 9 tháng, thưởng 27% giá trị tài sản khóa (cũng là 36% APY)

Người dùng có thể chuyển các token vào Vault thông qua các giao dịch chuyển khoản thông thường. Tổng giá trị của Vault sẽ được tính bằng giá trị USD theo tỷ giá hiện tại của tài sản bị khóa trong vault. Sau đó, người dùng sẽ có thể chọn khoảng thời gian và khóa Vault của mình, trong khi phần thưởng sẽ được tính theo tỉ giá USD cố định.

Ví dụ: Nếu người dùng nạp 10 BNB (giá BNB là 300 USD) và 1000 APYS (giá APYS là 3 USD) vào Vault, tổng giá trị trong Vault sẽ là 6000 USD. Nếu bạn chọn khóa nó trong 5 tháng, bạn sẽ được thưởng 900 USD.

Phần thưởng sẽ được trả dưới dạng APYS khi Vault được mở khóa, sử dụng tỷ giá hiện tại để tính phần thưởng được nhận.

Khi Vault bị khóa, người dùng có thể chuyển một phần quyền sở hữu Vault cho người khác. Họ sẽ có quyền truy cập vào phần chia sẻ thanh khoản và phần thưởng của trong Vault với bạn.

Giao dịch cổ phần của Vault sẽ diễn ra trên nền tảng của APYSwap, được vận hành qua blockchain Solana. Người dùng sẽ có thể giao dịch cổ phần của Vault, trong khi tài sản bên trong Vault vẫn bị khóa khi staking hay cho vay hoặc góp pool. Khi những cổ phần đó được giao dịch, chúng vẫn giữ được lợi ích do tài sản trong Vault bị khóa và không phải chịu hình thức phạt nào liên quan đến thời hạn khóa của Vault, làm cho Vault của APYSwap linh hoạt hơn so với các công cụ tài chính khác.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ có quyền mở khóa Vault trước thời hạn, với điều kiện là phải sở hữu 100% Vault. Người dùng khi làm vậy sẽ lấy lại được ngay tất cả tài sản đã khóa vào, song sẽ chấp nhận mất tất cả phần thưởng.

Trong tương lai, APYSwap dự định sẽ phát triển ý tưởng trên thành một công cụ hoàn chỉnh cho các nhà quản lý danh mục đầu tư để người sử dụng có thể tạo ra các Vault kết hợp Liquidity Pool, Yield Faming các token khác và thậm chí là NFT và chuyển nhượng cho các bên khác.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: