Giới thiệu Chiến lược Giao dịch MACD bằng Bonfida Bot

MACD là gì?

Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất và được sử dụng rộng rải trong giao dịch thị trường thứ cấp. Nó chủ yếu dự trên đường trung bình động hàm mũ để xác định hướng biến động của tài sản.

Thành phần của MACD: Hai đường (đường MACD và đường tín hiệu) cùng một biểu đồ.

– Đường MACD: Đây là đường trung bình động hàm mũ 12 ngày (EMA) trừ đi đường trung bình động hàm mũ 26 ngày. Nếu đường MACD lớn hơn 0, xu hướng mua trong ngắn hạn tương đối mạnh hơn.

– Đường tín hiệu: Đây là đường trung bình động hàm mũ trong 9 ngày của đường MACD. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu, đôi khi nó chỉ ra rằng xu hướng thị trường có thể bắt đầu đảo ngược, đặc biệt là khi nó xảy ra ở khu vực xa trục 0.

– Đồ thị: Biểu thị một cách sinh động sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Giới thiệu Chiến lược Giao dịch MACD bằng Bonfida Bot
Đồ thị MACD chart 1M của cặp BTC/USD

Một số chỉ báo MACD phổ biến:

 1. Biểu đồ từ tiêu cực sang tích cực: Long tài sản cơ bản
 2. Biểu đồ từ tích cực sang tiêu cực: Short tài sản cơ bản
 3. Đường MACD cắt đường tín hiệu đi xuống: Các lệnh Long bắt đầu đóng vị thế
 4. Đường tín hiệu cắt đường MACD hướng lên: Các lệnh Short bắt đầu đóng vị thế

Giới thiệu Chiến lược giao dịch MACD Bot của Bonfida

Trên explore page, Bonfida đã tạo 4 bot chiến lược MACD hàng ngày cho BTC, ETH, SRM và FIDA.

Bot chiến lược MACD hàng ngày:

 • Khoản tiền nạp vào ban đầu là USDC khi những pool này được thiết lập.
 • Khi biểu đồ di chuyển từ hướng tiêu cực sang tích cực, pool sẽ sử dụng tất cả tài sản trong nó để mua tất cả token tương ứng (BTC/ETH/SRM/FIDA).
 • Khi biểu đồ di chuyển từ hướng tích cực sang tiêu cực, pool sẽ sử dụng tất cả tài sản trong nó để bán tất cả token tương ứng (BTC/ETH/SRM/FIDA).
 • Giá trị order sẽ là 100% số dư tương ứng trong pool.

(Lưu ý: Đây là lệnh immediate-or-cancel order, có nghĩa là trong trường hợp thanh khoản thấp, lệnh sẽ có thể không khớp hoàn toàn. Phần giá trị chưa khớp sẽ bị hủy).

Giới thiệu Chiến lược Giao dịch MACD bằng Bonfida Bot
Các đồng coin được hỗ trợ giao dịch MACD trên Bonfida

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về bot MACD FIDA:

 • Bot giao dịch tự động được triển khai vào tháng 3, và hiện tại 1 pool token = 0.01 USDC + 0.544 fida. Khi pool được thiết lập, 1 pool = 1 USDC. 
 • Hiệu suất khởi đầu được tính bằng (giá trị hiện tại của token LP – giá trị ban đầu của token LP) / giá trị ban đầu của token LP. Con số hiện tại là 12,9%.
 • MACD FIDA bot sẽ giao dịch tự động dựa trên hướng chuyển dịch của biểu độ. Nếu hứng thú với chiến lược này, bạn có thể nạp token LP trực tiếp vào pool tại đây.
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo link này để xem những giao dịch on-chain đã được thực hiện bởi pool này.

Cho những người dùng muốn tự thiết lập một bot MACD riêng cũng như muốn sử dụng đường MACD hoặc đường tín hiệu như một cảnh báo giao dịch, vui lòng tham khảo video hướng dẫn của Bonfida tại đây và tích hợp những chỉ báo này với TradingView.

Giới thiệu Chiến lược Giao dịch MACD bằng Bonfida Bot
Bot giao dịch MACD của Bonfida

Tài liệu tham khảo về Bonfida Bot: https://bonfida.github.io/bonfida-bot-docs/

Để cập nhật thông tin mới nhất từ Serum/Bonfida, vui lòng tham gia tại đây: Kênh thông báo Nhóm thảo luận