Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp

Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp
Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp

Khối lượng giao dịch tiền mã hóa đã vượt qua 1.000 tỷ USD vào tháng 3 – tháng thứ hai liên tiếp mà khối lượng chứng kiến mức tăng đạt 13 con số.

Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp
Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp

Theo dữ liệu do The Block, khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 3 đạt tổng cộng 1,17 nghìn tỷ USD. Đây là mức giảm 5% so với khối lượng cao nhất mọi thời đại của tháng 2 tại mức 1,23 nghìn tỷ USD.Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp 1

Phân tích về khối lượng trên các sàn giao dịch chỉ dành cho tiền mã hóa của tháng 3 cho thấy 65% trong số đó đến từ Binance, 18% từ Huobi và 15% từ OKEx.Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp 2

Tổng khối lượng trao đổi fiat trong tháng 3 là 406,51 tỷ USD. Ba sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có hỗ trợ fiat là Coinbase (với 22% khối lượng), Upbit (21%) và Kraken (11%).Khối lượng giao dịch tiền mã hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD tháng thứ hai liên tiếp 3

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: