Morgan Stanley đăng ký đầu tư vào Bitcoin thông qua hàng chục quỹ đầu tư

Ngân hàng đầu tư nổi danh Phố Wall Morgan Stanley cho biết trong một hồ sơ đăng ký ngày 1/4 rằng một số tổ chức đầu tư của họ có thể sẽ xúc tiến đầu tư vào Bitcoin thông qua các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt hoặc Quỹ tín thác Bitcoin của Grayscale.

0901-coin68-morgan-stanley

Hồ sơ nêu tên mười hai quỹ, bao gồm cả Counterpoint Global, vốn đã được đưa tin đang cân nhắc đầu tư vào Bitcoin cũng như các chiến lược tiếp xúc với các loại tài sản mã hóa.

Trích đoạn hồ sơ của Morgan Stanley:

“Một số Quỹ đầu tư được chỉ định có thể tiếp xúc với Bitcoin một cách gián tiếp thông qua các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (” GBTC “), một phương tiện đầu tư do tư nhân cung cấp để tiếp cận với Bitcoin. Trong trường hợp đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc GBTC, các quỹ sẽ làm việc thông qua một công ty con, được hưởng các miễn trừ theo luật của Quần đảo Cayman (cho mỗi công ty”). Một quỹ không nhất thiết lúc nào cũng phải đầu tư vào Bitcoin.”

Hồ sơ cũng chỉ ra mức độ mà mỗi quỹ đầu tư có thể tiếp cận, cho thấy có tới 25% tài sản tương ứng của họ có thể được đưa vào các sản phẩm liên quan đến Bitcoin.

“Mỗi Danh mục Lợi thế, Danh mục Cơ hội Châu Á, Danh mục Toàn cầu Counterpoint, Danh mục Cơ hội Phát triển, etc.  tùy vào các chiến lược đầu tư chính của họ, có thể đầu tư lên đến 25% tổng tài sản vào một công ty con do Quỹ sở hữu hoàn toàn, được tổ chức như một công ty theo luật của Quần đảo Cayman. Mỗi Công ty con có thể đầu tư vào GBTC, tiền mặt – hợp đồng tương lai Bitcoin được bảo chứng và các khoản đầu tư khác. “

Tháng trước, Morgan Stanley tiết lộ rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp cho các khách hàng là tổ chức tư nhân với nguồn tiền lớn quyền truy cập vào các quỹ liên quan đến Bitcoin. Đồng thời, công ty quản lý tài sản này cũng đã gửi một báo cáo đến nhà đầu tư về ứng dụng của tiền mã hóa như một loại tài sản có thể đầu tư mới nổi.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: