Người Nhật có một sự "cuồng" không nhẹ với đậu đỏ và đây là những món ăn chứng minh điều đó

Người Nhật có một sự "cuồng" không nhẹ với đậu đỏ và đây là những món ăn chứng minh điều đó


Bạn có nhận ra không? Rằng người Nhật bỏ đậu đỏ vào hầu như… mọi món tráng miệng của họ.

Nguồn: Kênh Ăn Chơi Tổng Hợp/Biên Tập

Đánh giá bài viết này