APYSwap cập nhật tính năng chia sẻ NFT

APYSwap đã thử nghiệm về quyền sở hữu chung của các NFT trong một thời gian. Dự án rất vui mừng khi đưa tầm nhìn của mình thành hiện thực, bằng việc chia tách quyền sở hữu hai NFT trên Binance Smart Chain giữa các thành viên trong cộng đồng.

APYSwap cập nhật tính năng chia sẻ NFT
APYSwap cập nhật tính năng chia sẻ NFT

BSC Bridge sẽ được xây dựng để chuyển hai NFT do OpenSea cấp (do First NFT Agency cung cấp). Để tri ân cộng đồng, APYSwap sẽ cung cấp miễn phí một lượng cổ phần sở hữu nhất định cho người dùng (với một điều kiện duy nhất – nắm giữ 500 APYS).

Sau khi chuyển, NFT sẽ được wrapped và đặt vào APYSwap Vault trên mạng BSC, sau đó bắt đầu đếm ngược. Quá trình đếm ngược sẽ kéo dài 5 ngày, cho phép người dùng xác nhận quyền sở hữu cổ phần của Vault trên hợp đồng yêu cầu bồi thường. Trong thời gian này, số dư BSC APYS của họ sẽ được xác minh và nếu họ nắm giữ 500 APYS, họ sẽ nhận được 0,2% cổ phần của Vault. 20% tổng số mã token sở hữu sẽ được trao cho chủ sở hữu APYS.

Trong hai ngày, Người quản lý Vault được ủy quyền sẽ chuyển NFT từ vault sang thị trường trực tuyến của chúng tôi và bán nó. Người mua sẽ nhận được NFT, ghi có tiền vào Vault. Mọi người tham gia có token chứng nhận quyền sở hữu sẽ có thể nhận được phần vốn tương ứng của họ, sau đó sẽ đốt token trong quá trình này. Đồng thời, chủ sở hữu mới của NFT sẽ chuyển chúng trở lại OpenSea, hoàn thiện chu kỳ cầu nối.

Thị trường của APYSwap sẽ chiếm một thị trường ngách khá độc đáo trên mạng BSC, tương tự như OpenSea, khiến chúng tôi trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực này. Điều này cũng có tiềm năng mở ra thị trường NFT khổng lồ cho mạng BSC, sử dụng giải pháp cầu nối của dự án.

Trở thành người nắm giữ APYS và nhận quyền truy cập vào các chương trình khuyến mãi APYSwap đặc biệt. APYSwap rất nóng lòng được chia sẻ những tin tức và tính năng thú vị hơn với cộng đồng của mình. Hãy theo dõi để biết thêm hành động của NFT!

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: