Token StackOS được sử dụng trong hệ sinh thái như thế nào?

Token STACK trong Cloud phi tập trung của StackOS, hệ sinh thái Marketplace, nhóm thanh khoản và quản trị phi tập. Cùng tìm hiểu rõ hơn các tiện ích khác nhau mà StackOS dự kiến xây dựng cho STACK.

2304-coin68-stackos
Token StackOS được sử dụng trong hệ sinh thái như thế nào?

STACK được thiết kế với nguồn cung tối đa cố định và sẽ bị đốt để giảm nguồn cung tối đa khi mạng chính thức đi vào hoạt động. Do đó, token STACK được thiết kế để giảm phát. Một phần STACK bị khóa để vận hành node với tỷ lệ giảm và phần còn lại sẽ được Cộng đồng farm nhằm cung cấp thanh khoản. Một lượng STACK được stake nhằm mục đích quản trị mạng.

Vận hành node

Có 2 node không thể thiếu trong Cloud phi tập trung của StackOS, gồm:

  1. Node cơ sở hạ tầng
  2. Node Beacon

Node cơ sở hạ tầng

Node cơ sở hạ tầng là đơn vị nhỏ nhất của Lưới cơ sở hạ tầng của StackOS. Tuy nhiên, mỗi node cơ sở hạ tầng là một mạng hoạt động độc lập. Các nhà khai thác Node cung cấp cơ sở hạ tầng mà các ứng dụng được triển khai. Việc chạy các node yêu cầu stake 1 lượng STACK.

Số STACK được stake này nhằm đảm bảo các nhà khai thác node cam kết duy trì node. Các token bổ sung có thể được stake để tăng danh tiếng của họ, do đó thu hút nhiều ứng dụng hơn để triển khai.

Beacon Node

Beacon Node là đơn vị nhỏ nhất của Chuỗi dịch vụ Proxy phi tập trung. Vai trò của họ là ủy quyền lưu lượng truy cập của người dùng đến đúng mạng Cơ sở hạ tầng trong Mạng lưới Cơ sở hạ tầng đang chạy ứng dụng. Đây là các node nhỏ hơn và thường sẽ yêu cầu stake it STACK so với việc chạy node cơ sở hạ tầng.

Họ sẽ cần stake thêm token để cho phép tăng lưu lượng truy cập được gửi đến Lưới cơ sở hạ tầng. Chúng được sử dụng làm tài sản thế chấp trong trường hợp người chạy node có ý định tấn côcng DDoS vào Node cơ sở hạ tầng.

Pool thanh khoản

USDT-STACK

STACK sẽ bị khóa trong pool thanh khoản để cho phép giao thức cơ sở hạ tầng chuyển đổi STACK sang USDT để thanh toán cho việc sử dụng đám mây.

Pool thay thế

Sẽ có một pool cho tất cả các loại tiền tệ thay thế được nhà phát triển sử dụng để chuyển đổi thành STACK đang được stake để thực hiện mục đích thanh toán.

Thanh toán

Thanh toán cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng phi tập trung

Để sử dụng Cloud phi tập trung, các nhà phát triển sẽ phải khóa STACK của họ trên Hợp đồng thông minh. Số STACK này sau đó được chuyển đổi sang USDT khi chúng được gửi đến Nodet cơ sở hạ tầng và Node Beacon để thực hiện các khoản thanh toán.

Phí cấp phép trên marketplace

Một số ứng dụng trên marketplace sẽ cho phép người dùng triển khai ứng dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột, một số ứng dụng ở đây có thể được cấp phép. Khoản phí này sẽ được thanh toán bằng STACK.

Marketplace

Các ứng dụng trong marketplace sẽ được xếp hạng bằng cách kết hợp giữa đánh giá từ cộng đồng và số token được stake trên danh mục marketplace.

Quản trị

Nền tảng StackOS sẽ được quản lý bởi cộng đồng và STACK sẽ là công cụ quản trị. Các thành viên cộng đồng sẽ có thể stake STACK để đủ điều kiện bỏ phiếu. Họ sẽ có thể bỏ phiếu về các biến và chức năng khác nhau trong hệ sinh thái StackOS. Các thành viên cộng đồng giúp quản lý hệ sinh thái StackOS sẽ được thưởng các loại tiền điện tử khác nhau bao gồm STACK.

Đốt token

Node vi phạm

Khi 1 node vi phạm quy định của mạng, phần token STACK đã stake được cắt giảm sẽ được chia thành thành các phần khác nhau, gồm:

  1. Đốt
  2. Thưởng cho các nhà khai thác node đáng tin cậy

Phí giao dịch

Một phần nhỏ STACK thu được từ thanh toán cho các tài nguyên đám mây phi tập trung sẽ bị đốt, do đó làm giảm đáng kể nguồn cung lưu hành và tổng cung.

Tham gia cộng đồng StackOS tại đây:

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: