Người dùng đã có thể kiếm phần thưởng staking Ethereum 2.0 trên Coinbase

Hai tháng sau khi mở danh sách chờ cho staking ETH 2.0, sàn giao dịch tiền mã hóa số 1 Hoa Kỳ – Coinbase cho biết một số khách hàng của họ hiện có thể bắt đầu kiếm phần thưởng từ việc staking Ethereum.

Người dùng đã có thể kiếm phần thưởng staking Ethereum 2.0 trên Coinbase 1

Để đổi lấy việc staking ETH, người dùng Coinbase có thể kiếm được lãi suất lên đến 6% hàng năm. Trong một bài thông báo được cập nhật ngày 17/4, Coinbase cho biết họ sẽ đưa thông tin đến người dùng ngay khi đã chuyển khỏi danh sách chờ và khuyến khích những người khác đăng ký trong thời gian chờ đợi.

Mặc dù có yêu cầu 32 ETH để trở thành trình xác thực và chạy node Eth2, nhưng Coinbase đang tổng hợp các khoản nắm giữ của khách hàng và chạy các node thay mặt họ.

Tin tốt là bạn có thể stake bất kỳ số lượng Ethereum nào bạn sở hữu thông qua Coinbase. Nhược điểm là bạn sẽ không thể gửi, bán hoặc giao dịch ETH lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, Coinbase hy vọng sẽ cung cấp một số cách để giao dịch bất kỳ Ethereum nào đã staking trong những tháng tới.

Một nhược điểm khác là lãi suất 6% không được đảm bảo mà thay vào đó ước tính với nhu cầu thực tiễn. Càng nhiều ETH mà mọi người tham gia staking, phần thưởng càng thấp.

Trên thực tế, vào tháng 2, Coinbase đã dự đoán APR lên đến 7,5% đối với ETH, có nghĩa là staking Eth2.0 nói chung đã trở nên phổ biến và rộng rãi hơn. Ngoài ra, Coinbase cũng cung cấp phần thưởng staking cho Algorand (ALGO), Cosmos, DaiTezos (XTZ).

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: