7 địa chỉ ví USDC bị đưa vào danh sách đen

Dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy Centre Consortium, tổ chức đứng sau stablecoin USD Coin (USDC) do Coinbase và Circle đồng sáng lập, đã đưa vào danh sách đen 7 địa chỉ Ethereum dường như không hoạt động.

7 địa chỉ ví USDC bị đưa vào danh sách đen
7 địa chỉ ví USDC bị đưa vào danh sách đen

Sự phát triển này dường như là lần đầu tiên Centre đưa vào danh sách đen các địa chỉ chứa USDC kể từ tháng 7/2020, khi Centre đưa vào danh sách đen một địa chỉ chứa hơn 100.000 USDC. Vào thời điểm đó, Center nói với The Block:

“Chúng tôi đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về chi tiết cụ thể của các yêu cầu thực thi pháp luật, nhưng Center tuân thủ các lệnh ràng buộc của tòa án có thẩm quyền phù hợp đối với tổ chức.”

Các địa chỉ được liệt kê dưới đây. The Block đã ghi nhận giao dịch cuối cùng của họ bằng cách sử dụng dữ liệu từ công cụ khám phá blockchain Etherscan.

  • 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9 (15 ngày trước)
  • 0x7f19720a857f834887fc9a7bc0a0fbe7fc7f8102 (393 ngày trước)
  • 0x72a5843cc08275c8171e582972aa4fda8c397b2a (419 ngày trước)
  • 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a (673 ngày trước)
  • 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b (778 ngày trước)
  • 0x7db418b5d567a4e0e8c59ad71be1fce48f3e6107 (784 ngày trước)
  • 0x7f367cc41522ce07553e823bf3be79a889debe1b (1193 ngày trước)

Địa chỉ cuối cùng này cũng có nhiều USDC nhất được chuyển ra khỏi xấp xỉ 1.756.99221894 Ether.

Theo Circle, hợp đồng thông minh USDC giữ một danh sách đen toàn cầu để giúp tuân thủ quy định chống tội phạm tài chính và các địa chỉ trong danh sách đen có thể vĩnh viễn không thể truy cập được USDC của họ.

Dữ liệu do The Block Research tổng hợp cho thấy tổng nguồn cung USDC đã tăng nhanh kể từ đầu năm 2020.7 địa chỉ ví USDC bị đưa vào danh sách đen 1

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: